Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meán Fómhair 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 1030/2002 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))