KIRJALLINEN KYSYMYS E-3283/02 esittäjä(t): Paul Rübig (PPE-DE) komissiolle. Toimet terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.