Asia C-396/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Itävalta) on esittänyt 3.7.2017 – Martin Leitner v. Landespolizeidirektion Tirol