Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā sauktās Permis de Coulommiers saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti) (Dokuments attiecas uz EEZ )