Nariadenie Komisie (ES) č. 1435/2006 z  28. septembra 2006 , ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá