Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10004 - EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 29/04