Cauza T-447/12: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2012 — Visa Europe/Comisia