Zaak T-447/12: Beroep ingesteld op 10 oktober 2012 — Visa Europe/Commissie