Lieta T-447/12: Prasība, kas celta 2012. gada 10. oktobrī — Visa Europe /Komisija