Kohtuasi T-447/12: 10. oktoobri 2012 . aasta esitatud hagi — Visa Europe versus komisjon