Klausimas raštu E-005964/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Komisijai. Palestiniečių kalinių sąlygos