asia T-571/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.5.2019 — PT v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Arviointi — Urakehitystä koskeva arviointikertomus — Vuoden 2014 arviointikierros — Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeus tulla kuulluksi — Syyttömyysolettaman periaate — Vastuu — Henkinen kärsimys)