Komisjoni teatis Andekaitsega seotud suunised COVID-19 pandeemia vastast võitlust toetavate mobiilirakenduste kohta 2020/C 124 I/01