Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2553 - Endesa/Enel-Elettrogen) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)