Mål T-701/16 P: Tribunalens dom av den 17 maj 2018 – Kommissionen mot AV (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Rekrytering — Läkarundersökning — Ofullständiga uppgifter har lämnats vid läkarundersökningen — Retroaktiv tillämpning av medicinskt förbehåll — Sökanden har inte beviljats invaliditetsersättning — Verkställighet av personaldomstolens dom varigenom det ursprungliga beslutet har ogiltigförklarats)