Zaak T-701/16 P: Arrest van het Gerecht van 17 mei 2018 — Commissie/AV („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Aanwerving Medisch onderzoek — Onvolledige verklaringen bij het medisch onderzoek — Retroactieve toepassing van het medisch voorbehoud — Geen recht op de invaliditeitsuitkering — Uitvoering van een arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken waarbij het oorspronkelijke besluit nietig is verklaard”)