Kawża T-701/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2018 – Il-Kummissjoni vs AV (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Reklutaġġ — Eżami mediku — Dikjarazzjonijiet mhux kompluti matul l-eżami mediku — Applikazzjoni retroattiva tar-riżerva medika — Ċaħda tal-benefiċċju tal-allowance tal-invalidità — Eżekuzzjoni ta’ sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li kienet annullat id-deċiżjoni inizjali”)