Дело T-701/16 P: Решение на Общия съд от 17 май 2018 г. — Комисия/AV (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Медицински преглед — Декларации, които са непълни към момента на медицинския преглед — Прилагане с обратна сила на медицинската резерва — Отказ за отпускане на обезщетение за инвалидност — Изпълнение на решение на Съда на публичната служба за отмяна на първоначалното решение)