Kirjalik küsimus E-4690/05 Esitaja(d): Mary McDonald (GUE/NGL) komisjonile. Puuetealased sotsiaaluuringud