Schriftelijke vraag E-009015/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Het recht van beroep op de rechter van de houders van intellectuele-eigendomsrechten in Griekenland