Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących potencjalnej pomocy państwa dla Hurtigruten ASA na podstawie umowy świadczenia usług przewozu przybrzeżnego na lata 2012–2019