Paziņojums par Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas izcelsmes ferosilīcija importam piemērojamo antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu