Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės ferosiliciui, galiojimo termino peržiūros inicijavimą