Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2021–2027 (COM(2020) 437 final – 2020/0209 (CNS))