Nariadenie Komisie (ES) č. 171/2009 zo 4. marca 2009 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. júna do 31. augusta 2009