Komisijas Regula (EK) Nr. 171/2009 ( 2009. gada 4. marts ) par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2009. gada 1. jūnija līdz 31. augustam