Mål T-721/19: Talan väckt den 18 oktober 2019 – Rübig mot parlamentet