Písemný dotaz E-1938/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisi. Hospodářské znevýhodnění hraničních obcí, jejichž vzdělávací zařízení jsou intenzivně využívána obyvateli z obou stran hranice