Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/64 z dne 22. januarja 2021 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 266) (Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)