Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/64 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2021)266] (Iba francúzske a holandské znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)