Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/64 a Comisiei din 22 ianuarie 2021 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 266] (Numai textele în limbile franceză și neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)