Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/64 2021 m. sausio 22 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C (2021) 266) (Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis) (Tekstas svarbus EEE)