Kohtuasi C-273/06: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 26. jaanuari 2006 . aasta määrus (Hadelsgericht Wien'i eelotsusetaotlus — Austria) — Auto Peter Petschenig GmbH versus Toyota Frey Austria GmbH (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Konkurents — Mootorsõidukite turustuskokkulepe — Grupierand — Määrus (EÜ) nr 1475/95 — Artikli 5 lõige 3 — Tarnija poolt lepingu lõpetamine — Määruse (EÜ) nr 1400/2002 jõustumine — Turustusvõrgu ümberkorraldamise vajadus)