2007/493/EK: A Bizottság határozata ( 2007. február 7. ) az Olaszország által a 17/2004 számú, Szicília régióra vonatkozó törvény 60. cikke alapján nyújtani kívánt C 34/2005 (ex N 113/2005) számú támogatási programról (az értesítés a C(2007) 284. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)