Sprawa T-530/11: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2011 r. — Chivas przeciwko OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)