Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5720 – BAYERNLB/LBLUX) Text av betydelse för EES