Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5720 – BAYERNLB/LBLUX) Tekst mający znaczenie dla EOG