Wilo mot KHIM (Forme d'une gaine de moteur) Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 9 december 2010. # Wilo SE mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering av ett tredimensionellt gemenskapsvarumärke - Facetterad kåpa för elektrisk motor - Ansökan om gemenskapsfigurmärke föreställande gröna facetter - Absolut registreringshinder - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009). # Förenade målen T-253/09 och T-254/09. TITJUR