Wilo/ITSB (Forme d'une gaine de moteur) TITJUR Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta) 2010. gada 9.decembrī. # Wilo SE pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Elektromotora apvalks - Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo zaļa apvalka formu, reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamatojumi - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts. # Apvienotās lietas T-253/09 un T-254/09.