Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7081 – Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group ) Dokuments attiecas uz EEZ