Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor — Utlysning av tjänsten som generaldirektör (lönegrad AD 15) — (artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) — COM/2020/10395