Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov — Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa (platová trieda AD 15) — (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — COM/2020/10395