Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken — Bekendmaking van de functie van directeur-generaal (graad AD 15) (artikel 29, lid 2, van het Statuut) — COM/2020/10395