Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts – Sludinājums par ģenerāldirektora amata vietas vakanci (AD 15 pakāpe) – (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) – COM/2020/10395