Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto — Ilmoitus avoinna olevasta pääjohtajan virasta (palkkaluokka AD 15) (Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta) COM/2020/10395