Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat — Teade peadirektori vaba ametikoha kohta (palgaaste AD 15) (Personalieeskirjade artikli 29 lõige 2) — COM/2020/10395