Sag C-72/04: Sag anlagt den 17. februar 2004 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland.