Komisijas Regula (EK) Nr. 16/2004 (2004. gada 6. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU–SILC) attiecībā uz sekundārajiem mērķa mainīgajiem lielumiem, kas saistīti ar nabadzības nodošanu no paaudzes paaudzē