SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1217/01 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Forskelsbehandling ved ansættelse på grundlag af alder.