Kleist TITJUR Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. novembra 2010. # Pensionsversicherungsanstalt proti Christine Kleist. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Oberster Gerichtshof - Avstrija. # Socialna politika - Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu - Direktiva 76/207/EGS - Člen 3(1)(c) - Nacionalna ureditev, ki olajšuje odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki so pridobili pravico do starostne pokojnine - Cilj spodbujanja zaposlovanja mlajših oseb - Nacionalna ureditev, ki starostno mejo za pridobitev te pokojnine določa na 60 let za ženske in 65 let za moške. # Zadeva C-356/09.